Samarbeid for inkluderende dialog

Samarbeid for inkluderende dialog handler om samarbeid og dannelse av nettverket er en mobilisering av en viktig del av sivilsamfunnet i kampen mot et samfunnsproblem: sosial ekskludering av unge mennesker, følelsen av utenforskap og arbeid med å forhindre rekruttering til uønskede miljøer. 

Inkluderende dialog

Den overordnede metodikken er inkluderende dialog for å motarbeide utenforskap. Denne metodikken går ut på at man ikke bare snakker om «dem» (målgruppen) men at man også snakker med dem. Det er viktig for oss med et bredt samarbeid som inkluderer den yngre delen av sivilsamfunnet. Sammen bygger vi broer og jobber mot fremmedgjøring av våre unge borgere.

I den offentlige debatten om kriminalitet, radikalisering og ekstremisme handler det mye om å snakke om målgruppen og ikke med dem. Dette prosjektsamarbeidet prioriterer å få fram stemmene til målgruppen. Dialogene skal være utfordrende for deltakerne med vekt på kritisk tenkning, kildekritikk og konstruktive diskusjoner. 

Økt kunnskap og god dialog skal bidra til å motvirke hatretorikk og skape tillit mellom ulike grupper av befolkningen, samt føre til positiv integrasjon av unge voksne i det norske samfunnet og styrket norsk identitet. 

 

Les mer om Samarbeid for inkluderende dialog (SID) her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: