Snakk med oss, ikke bare om oss

For å skape positiv forandring i samfunnet vårt må vi snakke med hverandre, ikke bare om hverandre. Derfor vil vi gjerne dele med deg hva vi ser som faktiske utfordringer, håp og drømmer som vi har, ser og møter på i hverdagen.

 

Snakk med oss, ikke bare om oss. Inkluder oss, ikke ekskluder oss fra samtaler om oss. Utenforskap skaper flere samfunnsutfordringer for medmennesker og samfunnet vårt – så inkluder oss i å skape tiltak som forebygger, styrker og beriker. Det er med inkluderende dialog i samarbeid med hverandre at vi kan identifisere hva de faktiske utfordringene er for så å skape løsningene, sammen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: