Gratis aktiviteter i nærområdet kan skape positive arenaer for unge

Det er en utfordring for mange unge når det gjelder tilbud i nærmiljøet. Det er ikke alle familier som har god råd. De har ikke økonomiske midler til å kunne sende barna sine og seg selv til å delta på de tilbudene som finnes.

Mangel på arenaer som fotballbane er en stor utfordring. Spesielt når Jordal, Løkka og Tøyen har og skal bli rivet ned.

Dersom gode, gratis og/eller rimelige tilbud kommer på banen så vil dette bidra til å stanse eller hvert fall bidra positivt til å redusere kriminalitet blant unge.

Ung voksen gutt, Bydel Gamle Oslo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: