Idrett burde være gratis

Når jeg var ung hadde jeg ikke råd til å betale fotballregningen.
Jeg var en talentfull fotballspiller,
men jeg kunne ikke spille på det beste fotball-laget
Ikke fordi jeg ikke var god nok,
men fordi jeg ikke hadde penger nok til å betale regningen.
Idrett burde være gratis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: