Vi har også løsninger

Følgende forslag kan bidra til å redusere utenforskap, kriminalitet og risiko for radikalisering blant ungdom og unge voksne;

 • Involver lokalsamfunnet i prosjekter. Deres bidrag er avgjørende for vår fremtid og inkludering. Lytt til oss, vi har mye å bidra med og har lyst til å være positive ressurser for egen by om vi blir invitert, involvert og inkludert.
 • Gjør det enklere for ungdommer å komme ut i arbeid.
 • Skap flere arbeidsplasser og praksismuligheter for ungdom.
 • Skap inkluderende arenaer for ungdom og unge voksne.
 • Åpne flere klubber for ungdommer og unge voksne.
 • Idrettsklubber og aktivitetstilbud for ungdom også i alder 12-30 år.
 • Ny fotball-bane i nærområdet for eksempel på Tøyen.
 • Gratis og/eller reduserte priser på konserter for beboere i nærmiljøene hvor konserten holdes, slik at musikk og kultur kan bidra til et mer inkluderende bo- og bymiljø.
 • Sette opp og invitere ungdom og unge voksne til møter slik at medmennesker kan utveklse erfaringer, liv, miljø, kultur, venner og vennskap.
 • Lære mer om kulturen til hverandre for å fremme det positive mangfoldet vi har. Dette kan bidra til mer aksept.
 • Ha flere miljøarbeidere rundt om i området som går rundt og snakker med ungdommer.
 • Skap arenaer hvor unge kan møte gode rollemodeller.
 • Alle må ta sin del av ansvaret for å påvirke samfunnet på en positiv måte. Dette kan gjøres gjennom konkrete handlinger, tilskudd, samt være bevisst på hvordan man snakker om sine medmennesker.

Forslagene er fremmet av ungdommer og unge voksne i Bydel Gamle Oslo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: