Samarbeid for inkluderende dialog

Samarbeid for inkluderende dialog handler om samarbeid og dannelse av nettverket er en mobilisering av en viktig del av sivilsamfunnet i kampen mot et samfunnsproblem: sosial ekskludering av unge mennesker, følelsen av utenforskap og arbeid med å forhindre rekruttering til uønskede miljøer.  Inkluderende dialog Den overordnede metodikken er inkluderende dialog for å motarbeide utenforskap. Denne... Continue Reading →

Snakk med oss, ikke bare om oss

For å skape positiv forandring i samfunnet vårt må vi snakke med hverandre, ikke bare om hverandre. Derfor vil vi gjerne dele med deg hva vi ser som faktiske utfordringer, håp og drømmer som vi har, ser og møter på i hverdagen.   Snakk med oss, ikke bare om oss. Inkluder oss, ikke ekskluder oss... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑